70
Vietteltelecom Việt Nam

Vietteltelecom Việt Nam

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,851,862 97.30%
2 Japan 12,297 0.65%
3 Taiwan 6,276 0.33%
4 China 4,786 0.25%
5 United States 4,206 0.22%
6 South Korea 3,955 0.21%


View all