67
Vietteltelecom Việt Nam

Vietteltelecom Việt Nam

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,760,431 97.47%
2 Japan 11,194 0.62%
3 Taiwan 5,711 0.32%
4 United States 3,802 0.21%
5 China 3,707 0.21%
6 South Korea 3,447 0.19%


View all