Vietteltelecom Việt Nam

Vietteltelecom Việt Nam

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,290,312 97.67%
2 Japan 6,438 0.49%
3 United States 3,839 0.29%
4 South Korea 2,944 0.22%
5 China 2,658 0.20%
6 Taiwan 2,543 0.19%


View all