69
Vietteltelecom Việt Nam

Vietteltelecom Việt Nam

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,548,182 97.42%
2 Japan 10,254 0.65%
3 Taiwan 5,323 0.33%
4 United States 3,868 0.24%
5 South Korea 3,089 0.19%
6 China 2,055 0.13%


View all