67
Vietteltelecom Việt Nam

Vietteltelecom Việt Nam

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,329,338 97.29%
2 Japan 8,844 0.65%
3 United States 4,195 0.31%
4 South Korea 3,549 0.26%
5 Taiwan 3,410 0.25%
6 China 2,132 0.16%


View all