66
Vietteltelecom Việt Nam

Vietteltelecom Việt Nam

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,296,313 97.25%
2 Japan 8,224 0.62%
3 United States 4,081 0.31%
4 China 3,597 0.27%
5 South Korea 3,410 0.26%
6 Taiwan 3,260 0.24%


View all