70
Viettel Telecom

Viettel Telecom

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

Việt

Telecom Operators

telecomProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,859,137 97.14%
2 Japan 14,108 0.74%
3 Taiwan 7,006 0.37%
4 South Korea 4,608 0.24%
5 United States 4,254 0.22%
6 China 3,107 0.16%


View all