Vietnamplus Việt Nam

Vietnamplus Việt Nam

Nguồn tin chính thống. Có các phiên bản tiếng Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc. Ứng dụng đọc tin trên điện thoại di động VietnamPlus Mobile hoạt động trên 500 loại máy, ra mắt tháng 1/2010.

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 74,652 93.49%
2 United States 1,155 1.45%
3 Japan 648 0.81%
4 Australia 428 0.54%
5 South Korea 249 0.31%
6 Germany 248 0.31%


View all