65
SYM Vietnam

SYM Vietnam

Công ty Hữu hạn Chế tạo Công nghiệp và Gia công Chế biến hàng Xuất khẩu Việt Nam (VMEP) được thành lập năm 1992, ban đầu do 100% vốn đầu tư của Tập đoàn SanYang.

Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh - Vietnam

Việt

Auto Brands

motos motorbikes scooterProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 173,233 96.41%
2 Japan 1,467 0.82%
3 Taiwan 924 0.51%
4 United States 580 0.32%
5 South Korea 482 0.27%
6 Algeria 455 0.25%


View all