63
SYM Vietnam

SYM Vietnam

Công ty Hữu hạn Chế tạo Công nghiệp và Gia công Chế biến hàng Xuất khẩu Việt Nam (VMEP) được thành lập năm 1992, ban đầu do 100% vốn đầu tư của Tập đoàn SanYang.

Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh - Vietnam

Việt

Auto Brands

motos motorbikes scooterProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 173,381 97.22%
2 Japan 1,033 0.58%
3 United States 578 0.32%
4 Taiwan 532 0.30%
5 China 525 0.29%
6 South Korea 455 0.26%


View all