76
Sony Vietnam

Sony Vietnam

"Sony là một thương hiệu công nghệ với một kinh nghiệm sâu sắc về những khả năng sáng tạo ra nội dung giải trí. Sony là một thương hiệu giải trí có sự thấu hiểu sâu sắc về công nghệ.

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

Việt

Hardware Manufacturers

product serviceProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,434,904 95.80%
2 Japan 13,468 0.90%
3 United States 6,424 0.43%
4 Taiwan 5,800 0.39%
5 India 4,249 0.28%
6 South Korea 3,182 0.21%


View all