72
Samsung Mobile Vietnam

Samsung Mobile Vietnam

Chúng tôi là một tập đoàn hàng đầu về công nghệ trên thế giới (dựa trên doanh số bán hàng năm) nhưng chúng tôi luôn hướng tới 1 chân lý giản đơn: làm việc cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh - Vietnam

Việt

Hardware Manufacturers

smartphoneProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 4,037,573 95.44%
2 Japan 28,969 0.68%
3 Taiwan 21,202 0.50%
4 United States 13,913 0.33%
5 India 13,296 0.31%
6 South Korea 10,440 0.25%


View all