72
Samsung Mobile Vietnam

Samsung Mobile Vietnam

Chúng tôi là một tập đoàn hàng đầu về công nghệ trên thế giới (dựa trên doanh số bán hàng năm) nhưng chúng tôi luôn hướng tới 1 chân lý giản đơn: làm việc cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh - Vietnam

Việt

Hardware Manufacturers

smartphoneProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 3,936,378 95.77%
2 Japan 24,261 0.59%
3 Taiwan 19,462 0.47%
4 United States 12,666 0.31%
5 India 12,662 0.31%
6 China 8,939 0.22%


View all