14
Refranyer català-castellà

Refranyer català-castellà

RECOPILACIÓ, DES DE MOLT DIVERSES FONTS, D'UN REFRANYER CATALÀ AMB ELS EQUIVALENTS EN CASTELLÀ.

Barcelona - Catalonia - Spain

Català (Catalan)

Book Publishers & Art Galleries

llengua catalana paremiologia refranys cultura literaturaProfile statistics