60
Nhật ký

Nhật ký

Đừng ngại nói hết những lời từ trong tim mình, đêm xuống hay ban ngày lên, sẻ chia nhau nhiều thêm. Đừng ngại nói hết những điều phiền lo quanh mình, nước mắt rơi trên hàng mi ta không ngại ngần ❤♥

Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh - Vietnam

Việt

Native Digital Media

diaryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 2,178,949 89.91%
2 United States 56,694 2.34%
3 Japan 26,487 1.09%
4 Indonesia 16,081 0.66%
5 Australia 15,746 0.65%
6 Taiwan 14,684 0.61%


View all