Nguyentandung

Nguyentandung

Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính Phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Được duy trì và quản lý bởi Ban Biên Tập http://t.co/u7NeTP3IoU

English

Social Media

bạn bè friends vietnam nguyễn tấn dũng bạn bè nguyễn tấn dũng bạn bè nguyễn tấn dũngProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 200,731 95.26%
2 Japan 1,960 0.93%
3 United States 1,539 0.73%
4 Taiwan 870 0.41%
5 South Korea 842 0.40%
6 Germany 544 0.26%


View all