68
Nguyentandung

Nguyentandung

Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính Phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Được duy trì và quản lý bởi Ban Biên Tập http://t.co/u7NeTP3IoU

English

Social Media & Messenger

bạn bè friends vietnam nguyễn tấn dũngProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 200,007 95.17%
2 Japan 2,085 0.99%
3 United States 1,549 0.74%
4 Taiwan 877 0.42%
5 South Korea 833 0.40%
6 Germany 559 0.27%


View all