86
Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Chính Phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Được duy trì và quản lý bởi Ban Biên Tập

Cà Mau - Cà Mau - Vietnam

Việt

Politicians

bạn bè friends vietnam nguyễn tấn dũngProfile statistics