54
Nganluong Việt Nam

Nganluong Việt Nam

NgânLượng.vn TỰ HÀO LÀ SỐ MỘT với 24 điểm khác biệt http://bit.ly/uJbxz9 - Hotline hỗ trợ khách hàng: 0936-405-116 - Hà Nội: 1900-5858-99 - TP.HCM: (08) 6292 0945

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 36,274 96.41%
2 Japan 302 0.80%
3 United States 233 0.62%
4 South Korea 105 0.28%
5 China 98 0.26%
6 Taiwan 92 0.24%


View all