66
ตัน ภาสกรนที (Mr. Tan Passakornnatee)

ตัน ภาสกรนที (Mr. Tan Passakornnatee)

ตัน ภาสกรนที นักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในขณะนั้น โดยต่อมาได้ขายหุ้นใหญ่ของ บมจ.โออิชิกรุ๊ป ให้กับบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) และลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จ

Bangkok - Bangkok - Thailand

ภาษาไทย (Thai)

Entrepreneurs

leader public figureProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Thailand 11,920,508 93.05%
2 Vietnam 325,528 2.54%
3 Laos 142,971 1.12%
4 China 60,638 0.47%
5 Malaysia 43,357 0.34%
6 Cambodia 42,928 0.34%


View all