71
อิชิตันออร์แกนิค กรีนที ชาเขียวออร์แกนิคเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย

อิชิตันออร์แกนิค กรีนที ชาเขียวออร์แกนิคเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ชาชงจากใจ...ชงสุดฝีมือ ของผม อิชิตัน ผู้นำชาเขียวออร์แกนิค จากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี เป็นรายแรกและรายเดียวในเมืองไทยที่ผลิตชาเขียวออร์แกนิค จากประสบการณ์อย่างยาวนานด้านชาเขียวของคุณตัน เราจึงใส่ใจและพิถีพิถันตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บยอดอ่อนใบชา ตลอดจนค

Bangkok - Bangkok - Thailand

ภาษาไทย (Thai)

Softdrinks

beverages green tea organicProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Thailand 3,523,884 97.18%
2 Laos 35,227 0.97%
3 United States 9,156 0.25%
4 Indonesia 8,285 0.23%
5 South Korea 7,106 0.20%
6 Australia 5,204 0.14%


View all