66
Hvylya

Hvylya

Твиттер портала Хвиля

English

Native Digital Media

news ukraineProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Ukraine 19,580 81.83%
2 Russia 1,263 5.28%
3 United States 413 1.73%
4 Poland 268 1.12%
5 Germany 235 0.98%
6 Italy 225 0.94%


View all