66
Hvylya

Hvylya

Твиттер портала Хвиля

English

Native Digital Media

news ukraineProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Ukraine 20,675 81.36%
2 Russia 1,290 5.08%
3 United States 435 1.71%
4 Poland 350 1.38%
5 Germany 270 1.06%
6 Italy 263 1.03%


View all