65
Hvylya

Hvylya

Твиттер портала Хвиля

English

Native Digital Media

news ukraineProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Ukraine 20,861 81.37%
2 Russia 1,288 5.02%
3 United States 466 1.82%
4 Poland 363 1.42%
5 Germany 271 1.06%
6 Italy 265 1.03%


View all