65
Hvylya

Hvylya

Твиттер портала Хвиля

English

Native Digital Media

news ukraineProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Ukraine 20,161 81.86%
2 Russia 1,282 5.21%
3 United States 422 1.71%
4 Poland 277 1.12%
5 Germany 250 1.02%
6 Italy 239 0.97%


View all