66
Hvylya

Hvylya

Твиттер портала Хвиля

English

Native Digital Media

news ukraineProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Ukraine 20,485 81.51%
2 Russia 1,306 5.20%
3 United States 428 1.70%
4 Poland 313 1.25%
5 Germany 263 1.05%
6 Italy 260 1.03%


View all