Hvylya

Hvylya

Твиттер портала Хвиля

English

Native Digital Media

news ukraineProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Ukraine 18,929 81.64%
2 Russia 1,259 5.43%
3 United States 399 1.72%
4 Poland 253 1.09%
5 Germany 236 1.02%
6 Italy 223 0.96%


View all