Hocdan

Hocdan

- Không cần trình độ cao siêu - Không cần nhạc lý thấu triết - Không cần đồ nghề ngon lành - ... - Chỉ cần đam mê + một cây đàn + Âm nhạc chỉ là phương tiện để thể hiện ý tưởng và đam mê

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 96,106 93.77%
2 United States 1,505 1.47%
3 Japan 1,022 1.00%
4 Australia 543 0.53%
5 South Korea 409 0.40%
6 Germany 294 0.29%


View all