58
Hocdan

Hocdan

- Không cần trình độ cao siêu - Không cần nhạc lý thấu triết - Không cần đồ nghề ngon lành - ... - Chỉ cần đam mê + một cây đàn + Âm nhạc chỉ là phương tiện để thể hiện ý tưởng và đam mê

English

No categoryProfile statistics