45
Gedun Wangchuk

Gedun Wangchuk

ཨ་མདོ☀ རོང་བོ་དགེ་དབང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།།མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང་།།གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག།

Lhasa - Tibet Autonomous Region - China

नेपाली (Nepali)

Religious


This profile does not have photo

Oops! Your photo is missing. Would you "face it"? Change imageProfile statistics