52
Fpts Việt Nam

Fpts Việt Nam

FPTS thành viên của Tập đoàn FPT - được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/7/2007,

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 9,635 95.63%
2 Japan 90 0.89%
3 United States 52 0.52%
4 South Korea 42 0.42%
5 Taiwan 24 0.24%
6 Australia 23 0.23%


View all