53
Fpts Việt Nam

Fpts Việt Nam

FPTS thành viên của Tập đoàn FPT - được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/7/2007,

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 8,373 96.14%
2 Japan 66 0.76%
3 United States 51 0.59%
4 South Korea 38 0.44%
5 Taiwan 20 0.23%
6 Australia 18 0.21%


View all