53
Fpts Việt Nam

Fpts Việt Nam

FPTS thành viên của Tập đoàn FPT - được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/7/2007,

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 8,937 95.98%
2 Japan 80 0.86%
3 United States 47 0.50%
4 South Korea 38 0.41%
5 Taiwan 28 0.30%
6 Australia 22 0.24%


View all