52
Fpts Việt Nam

Fpts Việt Nam

FPTS thành viên của Tập đoàn FPT - được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/7/2007,

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 10,068 95.69%
2 Japan 98 0.93%
3 United States 48 0.46%
4 South Korea 48 0.46%
5 Taiwan 26 0.25%
6 Australia 25 0.24%


View all