52
Fpts Việt Nam

Fpts Việt Nam

FPTS thành viên của Tập đoàn FPT - được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/7/2007,

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 8,073 96.10%
2 Japan 61 0.73%
3 United States 43 0.51%
4 South Korea 38 0.45%
5 Australia 22 0.26%
6 Taiwan 17 0.20%


View all