47
F319

F319

Tiền thân là box Chứng khoán trong diễn đàn Trí tuệ Việt Nam Online, F319 đã phát triển và tách ra thành một website lớn nhất Việt Nam về cung cấp tin, thảo luận xung quanh thị trường chứng khoán.

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 3,469 96.55%
2 United States 17 0.47%
3 Australia 14 0.39%
4 Japan 13 0.36%
5 Taiwan 7 0.19%
6 China 6 0.17%


View all