63
Điện ảnh

Điện ảnh

Khẳng định Niềm Đam Mê

Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh - Vietnam

Việt

Social Media & Messenger

movies communityProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,624,083 96.00%
2 Japan 12,773 0.76%
3 Taiwan 8,059 0.48%
4 United States 7,590 0.45%
5 South Korea 5,897 0.35%
6 Philippines 3,393 0.20%


View all