64
Điện ảnh

Điện ảnh

Khẳng định Niềm Đam Mê

Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh - Vietnam

Việt

Social Media & Messenger

movies communityProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,216,158 96.37%
2 Japan 7,216 0.57%
3 United States 5,985 0.47%
4 Taiwan 4,823 0.38%
5 South Korea 4,470 0.35%
6 China 3,445 0.27%


View all