63
Điện ảnh

Điện ảnh

Khẳng định Niềm Đam Mê

Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh - Vietnam

Việt

Social Media & Messenger

movies communityProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,624,456 95.96%
2 Japan 13,028 0.77%
3 Taiwan 8,176 0.48%
4 United States 7,672 0.45%
5 South Korea 6,059 0.36%
6 Philippines 3,378 0.20%


View all