64
Điện ảnh

Điện ảnh

Khẳng định Niềm Đam Mê

Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh - Vietnam

Việt

Social Media & Messenger

movies communityProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,531,642 96.48%
2 Japan 9,635 0.61%
3 Taiwan 6,862 0.43%
4 United States 6,533 0.41%
5 South Korea 4,392 0.28%
6 Philippines 3,266 0.21%


View all