64
Điện ảnh

Điện ảnh

Khẳng định Niềm Đam Mê

Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh - Vietnam

Việt

Social Media & Messenger

movies communityProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,627,391 96.23%
2 Japan 11,120 0.66%
3 Taiwan 7,487 0.44%
4 United States 7,258 0.43%
5 South Korea 5,121 0.30%
6 China 3,840 0.23%


View all