64
Điện ảnh

Điện ảnh

Khẳng định Niềm Đam Mê

Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh - Vietnam

Việt

Social Media & Messenger

movies communityProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,352,810 96.52%
2 Japan 7,885 0.56%
3 United States 6,490 0.46%
4 Taiwan 5,320 0.38%
5 South Korea 4,774 0.34%
6 Philippines 2,667 0.19%


View all