Điện ảnh

Điện ảnh

Khẳng định Niềm Đam Mê

Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh - Vietnam

Việt

Social Media

movies communityProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 1,039,619 96.31%
2 Japan 6,169 0.57%
3 United States 5,575 0.52%
4 South Korea 4,121 0.38%
5 Taiwan 3,593 0.33%
6 China 2,532 0.23%


View all