55
Dalink Việt Nam

Dalink Việt Nam

Được cổ phần hóa từ năm 2006, Công ty Cổ phần Truyền thông VNN PLUS là một trong những công ty đầu tiên và hàng đầu cung cấp dịch vụ truyền thông và giải pháp n

Hanoi - Ha Nội - Vietnam

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 4,238 92.21%
2 India 63 1.37%
3 Japan 57 1.24%
4 Taiwan 53 1.15%
5 United States 39 0.85%
6 South Korea 18 0.39%


View all