76
Berita Harian Online

Berita Harian Online

Akhbar yang dihasilkan oleh rakyat, kepada rakyat dan untuk rakyat memenuhi keperluan rakyat Malaya semasa era nasionalisme yang sedang memuncak. Akhbar ini sehingga kini terus menyemarakkan impian rakyat ke arah mencapai Wawasan 2020.

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur - Malaysia

Bahasa Melayu (Malay)

Newspapers & Magazines

media news publishing berita local news newspaperProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Malaysia 3,828,449 86.47%
2 Indonesia 385,556 8.71%
3 Singapore 42,116 0.95%
4 Brunei 31,082 0.70%
5 Thailand 13,561 0.31%
6 Saudi Arabia 10,813 0.24%


View all