49
Bachehayeghalam Iran

Bachehayeghalam Iran

به انتظار نباید نشست؛ به انتظار باید ایستاد. حتی؛ شاید باید دوید.

Tehran - Tehrān - Iran

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Iran 497 64.05%
2 Saudi Arabia 35 4.51%
3 Lebanon 30 3.87%
4 Iraq 24 3.09%
5 Pakistan 21 2.71%
6 China 19 2.45%


View all