49
Bachehayeghalam Iran

Bachehayeghalam Iran

به انتظار نباید نشست؛ به انتظار باید ایستاد. حتی؛ شاید باید دوید.

Tehran - Tehrān - Iran

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Iran 505 64.33%
2 Saudi Arabia 36 4.59%
3 Lebanon 28 3.57%
4 Iraq 26 3.31%
5 China 21 2.68%
6 Pakistan 21 2.68%


View all