49
بچه های قلم

بچه های قلم

پایگاه اطلاع رسانی، خبری، فرهنگی، مذهبی بچه های قلم

Tehran - Tehrān - Iran

فارسی (Farsi)

Native Digital Media

mp3 download arabic english android vídeo movie clip video clip iran bbc article photo blog weblogProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Iran 498 64.42%
2 Saudi Arabia 35 4.53%
3 Lebanon 26 3.36%
4 Iraq 24 3.10%
5 Pakistan 21 2.72%
6 Afghanistan 17 2.20%


View all