49
Bachehayeghalam Iran

Bachehayeghalam Iran

به انتظار نباید نشست؛ به انتظار باید ایستاد. حتی؛ شاید باید دوید.

Tehran - Tehrān - Iran

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Iran 640 81.63%
2 Lebanon 21 2.68%
3 Iraq 21 2.68%
4 Pakistan 18 2.30%
5 Afghanistan 14 1.79%
6 United States 6 0.77%


View all