47
Jose Luis Oliveira

Jose Luis Oliveira

iaxes de curta duración, feitas, fundamentalmente, en automóbil. Pero en algunhas ocasións con rutas a pe de curto percorrido. As viaxes son unha boa desculpa para que nos leve a gastronomía, a cal terá unha presenza importante neste blog.

Ourense - Galicia - Spain

Galego (Galician)

Travellers

citas gastronomía paseosProfile statistics